DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ


KDY A  JAK BUDE PROBÍHAT DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ...

Pokud z důvodu krizového nebo mimořádného opatření (uzavření mateřské školy) nebo z důvodu nařízení karantény není možná osobní účast většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, poskytuje mateřská škola dotčeným dětem vzdělávání distančním způsobem.

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, má povinnost se vzdělávání distanční formou zúčastnit.

Vzdělávání distančním způsobem se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v míře odpovídající okolnostem. 

Distanční vzdělávání budeme poskytovat prostřednictvím e-mailu. Do e-mailové schránky rodičů budeme posílat náměty a inspiraci na činnosti po dobu karantény či uzavření MŠV případě uzavření mateřské školy, budeme e-mail rozesílat všem rodičům, aby naši inspiraci mohli využít i rodiče s mladšími dětmi. 

Při využívání distančního vzdělávání máme na paměti principy předškolního vzdělávání. Budeme nabízet činnosti z běžného života v okolí dítěte, které jako rodina můžete zvládnout, pro které máte doma podmínky, popř. pomůcky, aby byl podpořen rozvoj dítěte činnostmi, které jsou běžné, srozumitelné a realizovatelné v podmínkách domova dětí. Zpětnou vazbou pro nás budou fotografie dítěte při činnosti, kresby, malby, fotografie staveb a výtvorů či deníček záznamů nebo kreseb z četby a společných činností s rodiči.

Distanční vzdělávání by nemělo přetěžovat dítě ani rodiče. 

Pokud budete mít k distančnímu vzdělávání jakékoli připomínky nebo návrhy, prosím, ozvěte se nám, pokusíme se Vám vyhovět.

Další náměty na činnosti najdete již nyní na webových stránkách mateřské školy.