Distanční vzdělávání

KDY A  JAK BUDE PROBÍHAT DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ...

Distanční vzdělávání v MŠ, bude probíhat v případě, když bude chybět většina předškolních dětí ve třídě, a to v důsledku krizových a mimořádných opatření (karanténa, popř. uzavření mateřské školy). 

Povinné bude pouze pro děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání

Distanční vzdělávání bude probíhat prostřednictvím e-mailu. Do e-mailové schránky rodičů budeme posílat náměty a inspiraci na činnosti po dobu karantény či uzavření MŠ. V takovém případě, budeme e-mail rozesílat všem rodičům, aby naši inspiraci mohli využít i rodiče s mladšími dětmi. Další náměty na činnosti najdete již nyní na webových stránkách mateřské školy.

Doufáme, že k této situaci nedojde a budeme se i nadále setkávat osobně v mateřské škole :)