ZKUŠENÍ PEDAGOGOVÉ

Mgr. Jana Vimrová

ředitelka školy, učitelka ZŠ II. třída
aktuálně - mateřská dovolená

jana.vimrova@skolaperalec.cz

Mgr. Marie Dvořáková

aktuálně ředitelka školy - zástup za MD
učitelka ZŠ I. třída

marie.dvorakova@skolaperalec.cz

Mgr. Markéta Pérková

učitelka ZŠ II. třída

marketa.perkova@skolaperalec.cz

Bc. Monika Klofátová

vedoucí učitelka MŠ

monika.klofatova@skolaperalec.cz

Bc. Jitka Motyčková

vychovatelka školní družiny

jitka.motyckova@skolaperalec.cz

Mgr. Jana Zárubová

učitelka MŠ
učitelka ZŠ - hudební výchova

jana.zarubova@skolaperalec.cz

Dagmar Vobejdová

asistent pedagoga ZŠ

dagmar.vobejdova@skolaperalec.cz

Bohumila Fejfarová

učitelka ZŠ - prvouka, čtení, pracovní činnosti, výtvarná výchova

bohumila.fejfarova@skolaperalec.cz

Šárka Žembery, DiS.

školní asistent MŠ

sarka.zembery@skolaperalec.cz

OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI

Ivona Holanová

vedoucí školní jídelny, uklízečka, školnice

jidelna@skolaperalec.cz

Ludmila Burešová

kuchařka