ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2022

Vánoční prázdniny 23. prosince 2022 - 2. ledna 2023 

Předání pololetního vysvědčení 31. 1. 2023

Pololetní prázdniny 3. února 2023

Jarní prázdniny 6. - 12. března 2023

Velikonoční prázdniny 6. - 10. dubna 2023

Hlavní prázdniny 1. července - 3. září 2023

Ředitelské volno: 18. listopadu 2022

Zahájení plaveckého výcviku v ZŠ 9. 12. 2022

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

BADATELSKÝ KLUB

V 1. pololetí pro mladší (1. a 2.ročník) a v 2.pololetí pro starší (3. - 5. ročník)

Zaměřen na rozvoj badatelských dovedností. Objevování přírodních zákonitostí a poznávání světa kolem nás prostřednictvím zajímavých pokusů, pozorování a zkoumání.

PONDĚLÍ 13:00 - 14:30 (od 19. září)
Vedoucí klubu: Marie Dvořáková

ČTENÁŘSKÁ DÍLNA

V 1. pololetí pro starší (3. - 5. ročník) a v 2.pololetí pro mladší (1. a 2.ročník)

Zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti, prožitků ze čtení, rozvoj plynulého čtení s porozuměním a práci s textem. Žáci budou v rámci čtenářské dílny číst vlastní knihy a poté plnit zadané aktivity. Součástí dílen budou rozhovory o knihách a možnost půjčování knih ze školní knihovničky.

PONDĚLÍ 13:00 - 14:30 (od 19. září)
Vedoucí klubu: Markéta Pérková, Bohuslava Fejfarová

Všechny výše uvedené kluby jsou financovány z prostředků EU, pokud je na tyto aktivity žák přihlášen, je pro něj docházka povinná a nepřítomnost musí být omluvena zákonným zástupcem


VČELAŘSKÝ KROUŽEK

Zajišťuje Český svaz včelařů. Žáci se starají o vlastní včelstvo a pomocí praktických činností poznávají zákonitosti života včel. Kroužek žákům nabízí účast na soutěžích.

STŘEDA 13:25 - 14:25 
Vyučuje: Jaroslav Bureš - včelař

Pokud se nahlásí minimálně 5 dětí, začne kroužek od října. 


NÁBOŽENSTVÍ - zajišťuje římsko-katolická církev, farnost Proseč.

ČTVRTEK 12:35 - 13:20 (1. a 2. ročník)
                  13:25 - 14:10 (3.-5. ročník) 
Vyučuje: Markéta Požárová