ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Podzimní prázdniny 29. a 30. října 2020

Vánoční prázdniny 23. prosince 2020 - 3. ledna 2021 

MŠ  UZAVŘENA

Pololetní prázdniny 29. ledna 2021

Jarní prázdniny 15. - 21. února 2021

Velikonoční prázdniny 1. - 5. dubna 2021

Hlavní prázdniny 1. července - 31. srpna 2021

Ředitelské volno: 16. listopadu 2020

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER
V 1. pololetí pro mladší (1.a 2.ročník) a v 2.pololetí pro starší (3. a 5. ročník)
Zaměřen na rozvoj logického myšlení, řešení problémových úloh, geometrické představivosti a různých rébusů zábavnou formou.
PONDĚLÍ 13.05 - 14. 35 (od 21. září) Vedoucí klubu: p. uč. Dvořáková

KLUB KOMUNIKACE V ANGLICKÉM JAZYCE
V 1. pololetí pro starší (3.a 5.ročník) a v 2. pololetí pro mladší (1.a 2.ročník)
Zaměřen na rozvoj komunikačních schopností v cizím jazyce, hraní her, dramatizace, překlady textů písní, společné komentované sledování nedabovaných pohádek, práce s anglickými časopisy.
PONDĚLÍ 13.05 - 14.35 (od 21. září) Vedoucí klubu: p.uč. Pérková

ČTENÁŘSKÝ KLUB
Zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti, rozvoj plynulého čtení s porozuměním a práci s textem. Žáci budou v rámci čtenářské dílny číst vlastní knihy a poté plnit zadané aktivity. Součástí dílen budou rozhovory o knihách a možnost půjčování knih ze školní knihovničky.
PÁTEK 13.05-14.35 (od 25. září) Vedoucí klubu: p.uč. Fejfarová

Kluby jsou financovány z prostředků EU, pokud je na tyto aktivity žák přihlášen, je pro něj docházka povinná a nepřítomnost musí být omluvena zákonným zástupcem

Včelařský kroužek - pro školní rok 2020/2021 - NEOTEVŘEN
Zajišťuje Český svaz včelařů. Žáci se starají o vlastní včelstvo a pomocí praktických činností poznávají zákonitosti života včel. Kroužek žákům nabízí účast na soutěžích.
PONDĚLÍ 14.45 - 15.35 Zajišťuje p. Burešvčelař 

Náboženství - zajišťuje římsko-katolická církev, farnost Proseč.
ČTVRTEK 13.05 -13.50 Zajišťuje p. M. Požárová