ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Podzimní prázdniny 27. a 29. října 2021

Vánoční prázdniny 23. prosince 2021 - 2. ledna 2022
- MŠ  UZAVŘENA

Předání pololetního vysvědčení  31. 1. 2022

Pololetní prázdniny 4. února 2022

Jarní prázdniny 28. února - 6. března 2022

Velikonoční prázdniny 14. - 18. dubna 2022

Hlavní prázdniny 1. července - 31. srpna 2022

Ředitelské volno: 27. září 2021

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER
V 1. pololetí pro starší (3. a 4.ročník) 
v 2.pololetí pro mladší 
(1. a 2. ročník)
Zaměřen na rozvoj logického myšlení, řešení problémových úloh, geometrické představivosti a různých rébusů zábavnou formou.
PONDĚLÍ 13:05 - 14:20 (od 4. října)
Vedoucí klubu: Marie
 Dvořáková

KLUB KOMUNIKACE V ANGLICKÉM JAZYCE
V 1. pololetí pro mladší (1. a 2.ročník) a v 2. pololetí pro starší (3. a 4.ročník)
Zaměřen na rozvoj komunikačních schopností v cizím jazyce, hraní her, dramatizace, překlady textů písní, společné komentované sledování nedabovaných pohádek, práce s anglickými časopisy.
PONDĚLÍ 13:05 - 14:20 (od 4. října)
Vedoucí klubu: Markéta Pérková

ČTENÁŘSKÝ KLUB
V 1. i 2. pololetí pro žáky 3. a 4. ročníku
Zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti, rozvoj plynulého čtení s porozuměním a práci s textem. Žáci budou v rámci čtenářské dílny číst vlastní knihy a poté plnit zadané aktivity. Součástí dílen budou rozhovory o knihách a možnost půjčování knih ze školní knihovničky. 
STŘEDA 13:05 - 14:35 (od 15. září)
Vedoucí klubu: Bohuslava Fejfarová

Všechny výše uvedené kluby jsou financovány z prostředků EU, pokud je na tyto aktivity žák přihlášen, je pro něj docházka povinná a nepřítomnost musí být omluvena zákonným zástupcem

Včelařský kroužek
Zajišťuje Český svaz včelařů. Žáci se starají o vlastní včelstvo a pomocí praktických činností poznávají zákonitosti života včel. Kroužek žákům nabízí účast na soutěžích.
PONDĚLÍ  14:30 - 15:30   sudé týdny - žáci 3. a 4. ročníku
PONDĚLÍ  14:30 - 15:30   liché týdny - žáci 1. a 2. ročníku
Vyučuje Jaroslav Burešvčelař 

Náboženství - zajišťuje římsko-katolická církev, farnost Proseč.
ČTVRTEK 12:30 -13:00  žáci 1. ročníku
ČTVRTEK 13:05 -13:50  žáci 3. a 4. ročníku
Vyučuje Markéta Požárová