Datum konání 8. 9. 2022


Zápis z jednání Školské rady při Základní škole a mateřské škole Perálec 71, okres Chrudim

Datum: 8. 9. 2022

Místo konání: ZŠ Perálec

Přítomni: Marie Dvořáková, Monika Klofátová, Libuše Špičáková, Martina Nováková, Pavlína Albrechtová, Stanislav Vostřel

Program jednání:

  • Schválení programu ŠR
  • Volba nového předsedy Školské rady
  • Schválení Školního řádu ZŠ, Vnitřního řádu školní družiny a Organizačního řádu školy
  • Hospodaření školy.
  • Seznámení se stavebními úpravami v MŠ a ZŠ
  • Seznámení s plánovanými akcemi
  • Schválení Výroční zpráva za rok 2021/2022

Ad. 1.

Všichni pro.

Ad. 2.

Za předsedu Školské rady byla zvolena Mgr. Marie Dvořáková

Ad. 3.

Nebyly vzneseny žádné připomínky.

Ad. 4.

Školská rada byla seznámena s dosavadním průběhem čerpání finančních prostředků.

Ad. 5.

V březnu došlo k výměně střechy na pergole.

Nezrealizovala se plánovaná renovace parket z důvodu zániku pověřené firmy.

O letních prázdninách proběhly stavební úpravy v ZŠ - vybudování 3. třídy, výdejního okénka, přemístění ŠJ místo ŠD a přestěhování ŠD do 1. třídy.

Do kuchyně byl zakoupen konvektomat a nový plynový profesionální sporák s elektrickou troubou. Do přípravny zeleniny byl dodán nový nerezový dřez se stolem (na základě nesplňujících hygienických nařízeních).

Zřizovatel pověřil firmu vypracováním projektové dokumentace a podáním žádosti na dotace ohledně další přestavby MŠ a ZŠ. V ZŠ dojde v průběhu 2 let k vybudování zázemí pro pedagogy, poradenského pracoviště a kabinetu na pomůcky. V MŠ by mělo dojít k propojení prostor lehárny, kanceláře a chodbičky a k probourání dveří přímo z lehárny do chodby před umývárnu.

Ad. 6.

13. 9. rodičovská schůzka v ZŠ

23. 9. Exotika na ranči v Bítovanech

26. 9. Parkour - projekt ve škole a "spaní pod jednou střechou" (zaměřen na vztahy v kolektivu)

13. 10. Jablíčkobraní - odpoledne s rodiči

3. 11. focení

24., 25. 11. rozsvěcení stromečků

1. 12. DDH Litomyšl - teoretická část, jaro - praktická část a získání řidičského průkazu cyklisty (hradí BESIP, možná dotace na dopravu)

9. 12. zahájení plaveckého výcviku žáků ZŠ (hledání sponzorů na dopravu)

20. 12. vánoční posezení s pohádkou

Únor - den otevřených dveří v ZŠ a MŠ

Velikonoční výstava - na květnou neděli v kulturním domě ve Zderazi

Červen - projektový týden na téma "Cesta z lesa do pralesa", školní výlet do ZOO

Ad. 7

Výroční zpráva byla schválena.

Zapsala Mgr. Marie Dvořáková V Perálci 8. 9. 2022