Zápis do mateřské školy pro školní rok 2022/2023

ZÁPIS  - SHROMAŽĎOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ

od 2. do 16. května budeme přijímat Žádosti o přijetí  k předškolnímu vzdělávání a ostatní níže uvedené dokumenty ve fyzické (papírové) podobě. Dokumenty můžete do mateřské školy doručit osobně během provozní doby MŠ, vložit do schránky (schránka se nachází u zadního vchodu do ZŠ) nebo zaslat poštou na adresu školy.
Obálku s dokumenty označte Zápis MŠ. 
Dokumenty v písemné podobě je třeba do mateřské školy doručit i v případě, že jste využili PŘEDZÁPIS LYFLE.


DOKUMENTY K ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ


DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ŽÁDOST O PŘIJETÍ (trvalé bydliště; předpokládaný termín nástupu dítěte do MŠ - pokud je jiný než 1.září; polodenní docházka podle Zákona O veřejném zdravotním pojištění ZDE; sourozenci v MŠ a ZŠ).
Formulář není třeba vyplňovat, pokud nepotřebujete Žádost o přijetí doplnit uvedenými údaji.


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 30 dnů od ukončení přijímacího řízení tzn. do 15. 6. 2022.
Pokud využijete PŘEDZÁPISU LYFLE, vygenerujete a doručíte přihlášku do MŠ, bude Vás o výsledku rozhodnutí informovat přímo aplikace LYFLE. Výsledky přijímacího řízení budou dále zveřejněny na webových stránkách školy, na nástěnce v MŠ. Výsledky budou zveřejněny prostřednictvím kódu, který bude uveden na Přihlášce k zápisu vytvořené aplikací LYFLE,  popř. prostřednictvím registračního čísla při vyplnění Žádosti o přijetí z webových stránek. Toto registrační číslo bude rodiči - zákonnému zástupci zasláno na uvedený e-mail po doručení listinné podoby Žádosti do MŠ.


ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Od 1. 9. 2022 se mění výše úplaty za předškolní vzdělávání na 300 Kč na dítě a měsíc
(200 Kč měsíčně v případě, že dítě nastoupí do MŠ později než 1. září, např. dítě nastoupí do MŠ až 5. listopadu, proto za září a říjen platí 200 Kč měsíčně a od listopadu platí již 300 Kč měsíčně).


Platba se provádí za období:   

září - prosinec (4x měsíční platba)

splatná do 15. října

1 200 Kč


leden - červen (6x měsíční platba)

splatná do 15. února


1 800 Kč