Zápis do mateřské školy pro školní rok 2024/2025

ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS V LYFLE - VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ

Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy získáte vyplněním elektronické Přihlášky na internetových stránkách:
predzapis.lyfle.com
ezapis.cz

Elektronický předzápis od LYFLE bude spuštěn 1. 4. 2024 a v naší MŠ ukončen 3. 5. 2024. V jiných dnech nebude možné Žádost o přijetí elektronicky podat.

Výhody předzápisu
Elektronický předzápis od LYFLE Vám umožní odeslat Přihlášku - Žádost o přijetí Vašeho dítěte do vybrané školky, aniž byste někam museli chodit. Během chvilky vyplníte jednoduchý webový formulář a odešlete.

Jak předzápis a zápis probíhá

Přihlásíte se do LYFLE
Pokud už máte LYFLE účet, přihlásíte se a budete přesměrováni na formulář předzápisu.
Pokud zatím LYFLE účet nemáte, vytvoříte ho společně s přihláškou prostřednictvím internetových stránek: predzapis.lyfle.com nebo ezapis.cz  
Pokud nemáte účet u LYFLE, nelze se přihlásit do LYFLE přímo prostřednictvím role rodiče. Vy ještě roli rodiče nemáte, proto ani nemáte přihlašovací údaje. 

Vyplníte elektronickou Přihlášku 
...modré tlačítko VYPLNIT PŘIHLÁŠKU
Do formuláře vyplníte všechny požadované informace a formulář odešlete. 

Stáhnete si Přihlášku v PDF
Po odeslání formuláře se vygeneruje PDF soubor, který si stáhnete k sobě do počítače, vytisknete a podepíšete.
Po odeslání se u přihlášky zobrazí stav Čeká na doručení. Za doručení přihlášky je považováno až doručení přihlášky do školky v listinné podobě. Proto nyní budete nějakou dobu čekat.
Pokud budete zadávat do LYFLE přihlašovací údaje (v současné fázi ještě nepotřebujete) uchovejte si je pro případnou pozdější potřebu.

Doručíte Přihlášku do školky
Máte elektronický podpis nebo datovou schránku? Výborně, potom Vám stačí odeslat PDF přihlášku emailem s elektronickým podpisem nebo přes datovou schránku.
Pokud elektronický podpis ani datovou schránku nemáte, je podle nařízení MŠMT nutné vytištěnou a podepsanou přihlášku a ostatní dokumenty doručit do školky fyzicky v listinné podobě (formuláře naleznete níže), osobně ve dnech určených pro Zápis - shromažďování žádostí nebo zaslat poštou.
Za doručení přihlášky je považováno až doručení přihlášky do školky v listinné podobě. To znamená, že do doby Zápisu se v aplikaci u rodičů nic nezmění. Během této doby školka pouze eviduje případné zájemce o přijetí do MŠ. 

Budete sledovat další průběh
Aktuální stav přihlášky budete moci sledovat ve svém LYFLE účtu.
Jakmile školka v době Zápisu - shromažďování žádostí obdrží Přihlášku a všechny ostatní dokumenty v listinné podobě, údaje projdou kontrolou a školka v LYFLE doručení potvrdí. Teprve poté se rodičům v aplikaci stav přihlášky z údaje Čeká na doručení změní na Čeká na rozhodnutí


ZÁPIS - SHROMAŽĎOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ

Ve dnech 2. a 3. května budeme přijímat Žádosti o přijetí  k předškolnímu vzdělávání a ostatní níže uvedené dokumenty ve fyzické (listinné) podobě. 

čtvrtek 2. května 2024 od 14:30 do 15:30 hodin
pátek 3. května 2024 od 7:30 do 9:30 hodin

Dokumenty, které je třeba doručit do MŠ v listinné podobě (formuláře ke stažení níže):

  • Žádost o přijetí (vygenerovaná v LYFLE nebo formulář ke stažení níže)
  • Vyjádření lékaře
  • Doplňující údaje k žádosti o přijetí - v případě potřeby doplnění údajů


Žádost o přijetí vytvořenou v LYFLE a ostatní dokumenty (vše v listinné podobě) můžete do mateřské školy doručit osobně během určených dnů v daných časech, nebo vložit do schránky (schránka se nachází u zadního vchodu do ZŠ) nebo zaslat poštou na adresu školy. Obálku s dokumenty označte Zápis MŠ. Dokumenty musí být do MŠ doručeny nejpozději 3. května 2024.

V případě, že nemáte možnost si vygenerovanou a uloženou přihlášku vytisknout, můžete požádat učitelky o vytištění předem prostřednictvím e-mailu, nebo přímo v mateřské škole v dnech zápisu. Žádost následně na místě ve dnech zápisu podepíšete. 

V případě, že máte problém s přihlášením do LYFLE a vyplněním elektronické Žádosti o přijetí, nabízíme po předchozí domluvě osobní pomoc u nás v MŠ.

V případě, že z nějakého důvodu nemůžete použít předzápis LYFLE, je zde k dispozici Žádost o přijetí, kterou je třeba vytisknou a vyplnit ručně spolu s ostatními dokumenty potřebnými k žádosti.


DOKUMENTY K ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ


DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ (trvalé bydliště; předpokládaný termín nástupu dítěte do MŠ - pokud je jiný než 1. září; polodenní docházka podle Zákona O veřejném zdravotním pojištění ZDE; sourozenci v MŠ a ZŠ).
Formulář není třeba vyplňovat, pokud nepotřebujete Žádost o přijetí doplnit uvedenými údaji.


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 30 dnů od ukončení přijímacího řízení tzn. do 3. 6. 2024.
Pokud využijete PŘEDZÁPISU LYFLE, vygenerujete a doručíte přihlášku a ostatní dokumenty v listinné podobě do MŠ, bude Vás o výsledku rozhodnutí informovat přímo aplikace LYFLE. Výsledky přijímacího řízení budou dále zveřejněny na webových stránkách školy, na nástěnce v MŠ. Výsledky budou zveřejněny prostřednictvím kódu, který bude uveden na Přihlášce k zápisu vytvořené aplikací LYFLE,  popř. prostřednictvím registračního čísla při vyplnění Žádosti o přijetí z webových stránek. Toto registrační číslo bude rodiči - zákonnému zástupci zasláno na uvedený e-mail po doručení listinné podoby Žádosti do MŠ.


ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Od 1. 9. 2022 se mění výše úplaty za předškolní vzdělávání na 300 Kč na dítě a měsíc
(200 Kč měsíčně v případě, že dítě nastoupí do MŠ později než 1. září, např. dítě nastoupí do MŠ až 5.listopadu, potom za září a říjen platí 200 Kč měsíčně a od listopadu platí již 300 Kč měsíčně). Týká se i dětí dvouletých, které nastoupí po dovršení tří let věku a do této doby mají v MŠ rezervované místo. 
více zde: školné a stravné

Platba se provádí za období:   

září - prosinec (4x měsíční platba)

splatná do 15. října

1 200 Kč

leden - červen (6x měsíční platba)

splatná do 15. února

1 800 Kč