Zpráva o konání a výsledcích voleb do Školské rady

Datum konání voleb: 11. června 2021

Místo konání voleb: Budova ZŠ Perálec

Návrhy kandidátů na člena školské rady:

Za zákonné zástupce: Pavlína Albrechtová, Vendula Drahošová, Daniela Fejfarová, Monika Ječmínková, Eva Marešová, Martina Nováková, Renáta Štrumfová.

Za pedagogy: Bohuslava Fejfarová, Monika Klofátová, Jitka Motyčková, Markéta Pérková, Jana Zárubová.

Počet oprávněných / počet zúčastněných voličů

Za zákonné zástupce: 23 / 14

Za pedagogy: 7 / 7

Všechny odevzdané hlasovací lístky byly platné.

Výsledky voleb do školské rady pro období 2021 - 2024

Za zákonné zástupce: Pavlína Albrechtová a Martina Nováková

Za pedagogy: Jitka Motyčková a Monika Klofátová

Za zřizovatele: Stanislav Vostřel a Libuše Špičáková

                                                                                                                       Mgr. Marie Dvořáková

                                                                                                          zástupkyně pověřená vedením školy

V Perálci dne 12. června 2021