FOTO MŠ

2023/2024

A JE TO! ANEB SVĚT OBJEVŮ A VYNÁLEZŮ S PATEM A MATEM.

Retrohraní z doby, kdy nebyly mobily... Céčka (objevení písma)
Dokolečka, dokola - objevení kola
PAT a MAT JSOU KAMARÁDI - vztahy, pravidla
PRVNÍ DNY VE ŠKOLCE