ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU ZŠ

SE KONÁ VE ČTVRTEK 15. DUBNA 2021
OD 14 DO 16 HODIN V PROSTORÁCH 1. TŘÍDY ZŠ

BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ A POUZE S JEDNÍM RODIČEM

Přineste s sebou rodný list dítěte, občanský průkaz rodiče a vyplněné formuláře
(Žádost o přijetí, Zápisní list, Informace o zpracování osobních údajů, popř. Žádost o odklad)

Upozorňujeme rodiče, že je jejich povinností ze zákona dostavit se k zápisu i v případě, že jejich dítě může mít odklad školní docházky. V tomto případě přineste s sebou také doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.