ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Co naše škola nabízí?

 • rodinné prostředí, nízký počet žáků ve třídě, individuální přístup, tvořivý a praktický způsob práce
 • blízkost k přírodě, učení venku, přestávky trávené na zahradě, vedení dětí k ekologickému myšlení a k prohlubování vztahu k přírodě
 • učebny vybavené výpočetní technikou (interaktivní tabule, notebooky, tablety, elektronický mikroskop)
 • dobrá vybavenost moderními učebními pomůckami (deskové hry, modely, kapesní mikroskopy, široký výběr knih v knihovničce, nové učebnice)
 • výuka anglického jazyka hravě od 1. ročníku
 • školní družina s bohatou nabídkou činností
 • nabídka kroužků (v letošním roce klub zábavné logiky a deskových her, klub komunikace v anglickém jazyce, čtenářský klub, náboženství)
 • plavání od 1. ročníku
 • každoroční projekty na různá témata (Pod jednou střechou, spaní ve škole, projektový týden na konci školního roku nebo škola v přírodě)
 • návštěvy divadel, přednášek, besed, výlety, exkurze
 • tradiční akce pro rodiče a veřejnost