ŠKOLNÉ 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání se od 1. 9. 2022 mění na 300 Kč na dítě a měsíc 

(200 Kč měsíčně v případě, že dítě nastoupí do MŠ později než 1. září, např. dítě nastoupí do MŠ až 5. listopadu, proto za září a říjen platí 200 Kč měsíčně a od listopadu platí již 300 Kč měsíčně). 

Platba se provádí za období:                           

září - prosinec (4x měsíční platba)

splatná do 15. října

1 200 Kč


leden - červen (6x měsíční platba)

splatná do 15. února


1 800 Kč

Platba se provádí převodem na účet školy č. 1145327359/0800, variabilní symbol je registrační číslo přidělené dítěti v mateřské škole, do poznámky se uvádí: školné MŠ

Děti v posledním roce předškolního vzdělávání a děti s odkladem školní docházky se vzdělávají bezplatně. 

STRAVNÉ

celodenní 3 - 6 let


820  Kč / měsíc

celodenní 7 let


920 Kč / měsíc

polodenní 3 - 6 let


640 Kč / měsíc

polodenní 7 let


740 Kč / měsíc

Pokud dítě dosáhne v příslušném školním roce 7 let, posuzuje se celoročně podle položky 7 let.

Podrobnosti k platbě stravného ZDE