ŠKOLNÉ 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena na 200 Kč na dítě a měsíc 

Platba se provádí za období:                           

září - prosinec (4x měsíční platba)

splatná do 15. října

800 Kč


leden - červen (6x měsíční platba)

splatná do 15. února


1 200 Kč

Platba se provádí převodem na účet školy č. 1145327359/0800, variabilní symbol je registrační číslo přidělené dítěti v mateřské škole, do poznámky se uvádí: školné MŠ

Děti v posledním roce předškolního vzdělávání a děti s odkladem školní docházky se vzdělávají bezplatně. 

STRAVNÉ

celodenní 6 - 7 let


740  Kč / měsíc

celodenní do 6 let


680 Kč / měsíc

polodenní do 6 let


540 Kč / měsíc

Podrobnosti k platbě stravného ZDE