ŠKOLNÉ 

září - prosinec

splatná do 15. října

800 Kč


leden - červen

splatná do 15. února


1200 Kč

Platba se provádí převodem na účet školy č. 1145327359/0800, variabilní symbol je registrační číslo přidělené dítěti při přijímacím řízení, do poznámky se uvádí: školné MŠ

Děti v posledním roce předškolního vzdělávání se vzdělávají bezplatně. 

STRAVNÉ

celodenní 6 - 7 let


740  Kč / měsíc

celodenní do 6 let


680 Kč / měsíc

polodenní do 6 let


540 Kč / měsíc

Podrobnosti k platbě stravného ZDE