Využití ICT ve vzdělávání v ŠD

Nabízíme žákům možnost využívání školních tabletů v rámci odpolední zájmové činnosti školní družiny. Hodina je vedena pedagogem tak, aby žáci získali pozitivní a užitečné zkušenosti
z prostředí internetu a naučili se využívat tablety ke vzdělávání i pro potřeby běžného života.