Využití ICT ve vzdělávání v ŠD

Nabízíme žákům možnost využívání školních tabletů v rámci odpolední zájmové činnosti školní družiny. Hodina je vedena pedagogem tak, aby žáci získali pozitivní a užitečné zkušenosti
z prostředí internetu a naučili se využívat tablety ke vzdělávání i pro potřeby běžného života.

  • Při běžném provozu ŠD: 1x týdně vždy ve čtvrtek od 13.15 do 14.00 pro III. a V. třídu
  • Při částečném uzavření škol: zadávání úkolů 1x týdně na https://www.skolavpyzamu.cz
  • Při úplném zavření škol: práce na tabletu je zakomponována do úkolu v krabičce (vyhledávání informací na google.cz, orientace na https://www.mapy.cz, instruktážní videa na youtube.cz, orientace v emailovém prostředí, fotografování atd.)