DENNÍ HARMONOGRAM


Příchod dětí, vzdělávací aktivity

(ranní hry, práce v centrech aktivit)


6:30 - 8:00


Dopolední svačina


8:30 - 9:00

Vzdělávací aktivity

(ranní a hodnotící kruh, práce v centrech aktivit, pohybová chvilka,
1x týdně cvičení se Sokolíkem Pepíkem) 


8:00 - 9:30


Pobyt venku


9:30 - 11:30


Oběd


11:30 - 12:00


Odpočinek


12:00 - 14:00


Odpolední svačina


14:00 - 14:30


Volnočasové aktivity


                14:30 - 16:00