Denní harmonogramPříchod dětí a ranní hry


6:30 -   8:30


Dopolední svačina


8:30 - 9:00


Vzdělávací aktivity

(ranní kruh, pohybová chvilka, práce v centrech aktivit)


9:00 - 10:00


Pobyt venku


10:00 - 11:30


Oběd


11:30 - 12:00


Odpočinek


12:00 - 14:00


Odpolední svačina


14:00 - 14:30


Volnočasové aktivity


                14:30   - 16:00