Stravování

PLATBA STRAVNÉHO

Stravné se platí trvalým příkazem z bankovního účtu rodičů, a to vždy do 20. dne předchozího měsíce. Trvalý příkaz si prosím vystavte na dobu od srpna do května (tzn. na 10 měsíců). Pro děti, které nastoupí až v průběhu školního roku, je nutné zřídit trvalý příkaz v měsíci předcházejícím začátku docházky.

Vyučtování odebraných obědů bude prováděno 1x ročně během měsíce července. Vzniklé přeplatky budou rodičům vráceny na jejich účet. K tomuto účelu je nutné, aby rodiče oznámili vedoucí ŠJ číslo svého účtu.

Platby poukazujte na účet školy: 1145327359/0800

Variabilní symbol: registrační číslo přidělené u zápisu do MŠ, v ZŠ u vedoucí školní jídelny na začátku školního roku.

CENY STRAVNÉHO ZÁKLADNÍ ŠKOLA

7 - 10 let

560 Kč / měsíc

11 - 14 let

620 Kč / měsíc

Žáci jsou do jednotlivých kategorií zařazeni podle toho, kolika let v daném školním roce dosáhnou

CENY STRAVNÉHO MATEŘSKÁ ŠKOLA

celodenní 3 - 6 let

820 Kč / měsíc

celodenní 7 let

920 Kč / měsíc

polodenní 3 - 6 let

640 Kč / měsíc

polodenní 7 let

740 Kč / měsíc

Pokud dítě dosáhne v příslušném školním roce 7 let, posuzuje se celoročně podle položky 7 let.