Rozvrhy hodin

       dopolední vyučování:     7:55 - 8:40          8:55 - 9:40         9:55 - 10:40          10:50 - 11:35          11:45 - 12:30        

       oběd:     12:30 - 13:05

       odpolední vyučování:     13:05 - 13:50

       Pedagogická intervence (pro všechny žáky dle potřeby):   ČT 13:05 - 13:50


První ročník

                       

PONDĚLÍ          M     Čj     Prv      Čj       Hv

ÚTERÝ              M     Čj      Vv      Aj       družina

STŘEDA            M     Čj      Tv       Tv      družina

ČTVRTEK          M     Čj      Pč       Čj      družina   

PÁTEK               Čj     Čj       M       Prv     družina


Druhý ročník


PONDĚLÍ           M     Čj     Prv     Čj      Hv                  

ÚTERÝ               M     Čj      Vv      Aj      družina     

STŘEDA             M     Čj      Tv       Tv      Čj

ČTVRTEK           M     Čj      Pč       Čj      družina

PÁTEK                 Čj     Čj      M       Prv     družina


Třetí ročník


PONDĚLÍ         M       Čj       Aj        Hv           Pč

ÚTERÝ             M       Čj       Aj        Čj            Prv

STŘEDA           M       Čj       Tv        Tv           Čj

ČTVRTEK         M       Čj       Aj     družina      Čj

PÁTEK              M       Čj       Prv    družina     Vv

Čtvrtý ročník


PONDĚLÍ           M     Čj     Aj     Hv     Pč

ÚTERÝ               M     Čj     Př     Čj      Vv      oběd    Inf

STŘEDA             M     Čj     Tv     Tv      Vl

ČTVRTEK           M     Čj     Př      Aj      Čj

PÁTEK                M      Čj      Aj     Vl      Vv