Rozvrhy hodin

       dopolední vyučování:     7:55 - 8:40          8:55 - 9:40         9:55 - 10:40          10:50 - 11:35          11:45 - 12:30        

       oběd:     12:30 - 13:00

       odpolední vyučování:     13:05 - 13:50

První ročník

                       

PONDĚLÍ          Čj     M     Prv    Hv      Čj

ÚTERÝ              Čj     M      Aj      Vv       družina

STŘEDA            Čj     M      Tv     Tv        družina

ČTVRTEK          Čj    M     Pč       Čj        družina

PÁTEK               Čj     M     Prv      Čj       družina


Druhý ročník


PONDĚLÍ           Čj     M     Prv     Hv     Čj            

ÚTERÝ               Čj     M     Aj        Vv     Čj    

STŘEDA             Čj     M      Tv      Tv      družina

ČTVRTEK           Čj     M     Pč       Čj      družina

PÁTEK                 Čj     M     Prv       Čj     družina


Třetí ročník


PONDĚLÍ         Čj     M     Aj     družina     Hv

ÚTERÝ             Čj     M     Prv    Vv    Čj

STŘEDA           Čj    M     Tv     Tv    Pč

ČTVRTEK         Čj     M     Prv    Aj   Čj

PÁTEK              Čj     M     Aj     družina    Čj

Pátý ročník


PONDĚLÍ           Čj    M     Aj     Vl     Hv

ÚTERÝ               Čj     M     Př    Vv    Vv      oběd    Inf

STŘEDA             Čj     M     Tv     Tv     Pč

ČTVRTEK           Čj     M     Př      Aj     Čj

PÁTEK                Čj     M      Aj     Vl      Čj