PODĚKOVÁNÍ

Vážení rodiče,

než jsme se nadáli, je tu konec tohoto podivného školního roku, který nás připravil o společné akce a prožitky. Chtěli bychom Vám aspoň touto cestou poděkovat za Vaši přízeň, podporu a pomoc (finanční, materiální i fyzickou).

Děkujeme všem tatínkům, kteří se podíleli na výstavbě zpevněné plochy pro domeček - jmenovitě panu Novákovi, panu Trynklovi, panu Mrvišovi, panu Marešovi, panu Zavadilovi ze Zderaze a zvláště pak panu Kulhavému za ochotu, koordinaci a řízení veškerých stavebních prací s tím spojených.

Další poděkování patří maminkám (paní Vostřelové a paní Albrechtové), které přispěly k zútulnění našich odpočinkových koutků ve třídách, a to dodáním materiálu a ušitím velkých sedacích vaků.

Po prázdninách se mohou děti z MŠ těšit na třídu vybavenou novým nábytkem, který byl pořízen z prostředků obce. Díky finanční podpoře rodičů si mohla MŠ zakoupit i nový koberec.
Za příspěvek děkujeme Kulhavým, Sodomkovým, Drahošovým (Evě a Kamilovi), Motyčkovým, Kláře Drahošové, Vendule Drahošové, Daniele Fejfarové, Renátě Štrumfové a Šárce Žembery.

Poděkování patří paní Vendule Drahošové, která našim předškolákům věnovala šerpy na rozloučenou s mateřskou školou.

Děkujeme také paní Ivoně Holanové ml., která pro děti z mateřské školy připravila v rámci narozeninové oslavy Filípka úkolovou Pirátskou výpravu lesem.

Všem dobrodincům ještě jednou děkujeme. Vaší podpory a pomoci si moc vážíme! A těšíme se na další spolupráci :-)

Kolektiv ZŠ a MŠ