Výsledky zápisu

K základnímu vzdělávání v ZŠ Perálec jsou od 1. září 2020 přijati žáci s registračními čísly: Pozastavení správního řízení:
11906 12005
12001 12006
12002 12007
12003
12004

V Perálci dne 23. dubna 2020

                                                                                                                                                              Mgr. Jana Vimrová
                                                                                                                                                                 ředitelka školy