Návrat dětí do mateřské školy

 • Od 12. dubna se umožňuje osobní přítomnost v mateřských školách dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině max. 15 dětí.
  Mladší děti se mohou účastnit pouze v případě, že jejich zákonní zástupci jsou: a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, d) zaměstnanci bezpečnostních sborů, e) příslušníci ozbrojených sil, f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky, i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.
 • Mateřská škola bude v provozu od 7 do 16 hodin
 • Děti v mateřských školách nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu
TESTOVÁNÍ
 • Osobní přítomnost při vzdělávání v MŠ je umožněna pouze dětem bez příznaků onemocnění COVID 19 (viz. kontrolní seznam příznaků), a které se podrobí preventivnímu testování ve škole s negativním výsledkem.
 • Je zakázána osobní přítomnost dítěte, které má pozitivní výsledek testu nebo se testování neúčastní.
 • Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování. Pokud ho odmítne, nemůže se účastnit předškolního vzdělávání. Škola absenci eviduje jako omluvenou. Nemá povinnost zajistit vzdělávání distančním způsobem.
 • Testování bude probíhat 2x týdně (pondělí, čtvrtek) ihned po příchodu do MŠ od 7 do 8 hodin v tělocvičně MŠ.
 • Testuje se pomocí neinvazivních testů. U testování není nutná asistence zdravotnického personálu.
 • V případě testování dětí v předškolním vzdělávání je umožněna asistence zákonného zástupce. U testování asistuje též učitelka, která za provedení a vyhodnocení testu zodpovídá. V souvislosti s tím, prosíme, o podepsání souhlasu s asistencí třetí osoby (viz. příloha). Je třeba jej vytisknout, podepsat a odevzdat učitelce v MŠ (popř. vyplníte a podepíšete při příchodu do MŠ).
 • Testování se neprovádí u dítěte, které doloží negativní výsledek PCR testu, nebo negativního antigenního testu provedeného na odběrovém místě. Tento test nesmí být starší 48 hodin.
 • Testování se neprovádí u dítěte, které prodělalo onemocnění COVID 19 a od nařízené karantény neuplynulo 90 dní.
 • Pokud se dítě nebude moci zúčastnit testování v určený den, bude nutné jej otestovat zvlášť hned první den jeho přítomnosti.
 • V případě pozitivního výsledku testu budete telefonicky nebo osobně vyzváni k neodkladnému vyzvednutí dítěte, máte povinnost ihned informovat praktického lékaře dítěte, který je povinen vyplnit elektronickou žádanku na vyšetření metodou RT-PCR.
 • Doporučujeme na testování dítě připravit (např. nácvikem strčení vatové tyčinky do okrajové části nosu a otáčet 5x v každé nosní dírce).
Básnička k testování :-D
TOČÍM PĚTKRÁT TAM A SEM,

DRŽÍM TYČKU POD NOSEM.
TESTUJEME KLUKY, HOLKY,
MŮŽEM JÍT DO NAŠÍ ŠKOLKY.


ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ
 • Pro první adaptační týdny budeme zařazovat do programu aktivity na posilování vzájemných vztahů, komunikace a spolupráce.
 • Co největší část aktivit budeme realizovat ve venkovním prostředí - proto, prosíme, o dostatečné vybavení vhodným oblečením!
 • Budeme znovu opakovat pravidla soužití ve třídě a jejich opodstatnění.
 • Všem podnětům, otázkám i výpovědím dětí budeme věnovat odpovídající pozornost a zároveň děti ujistíme, že vše společně zvládneme.
 • Budeme se zabývat hodnocením distančního vzdělávání - děti si přinesou své materiály z domácího vzdělávání.
 • Nebudeme zapomínat na volnou hru :))

V případě nejasností či otázek se na nás můžete kdykoli obrátit prostřednictvím e-mailů popř. Vám po domluvě nabízíme individuální konzultaci.