Jdi na obsah Jdi na menu
 


CO NABÍZÍME

 • příjemné rodinné prostředí, menší počet dětí - možnost individuálního přístupu
 • interaktivní učení na "kouzelném koberci", podnětné prostředí plné kvalitních pomůcek, her a hraček
 • pestrou nabídku aktivit v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem dle Školního vzdělávacího programu "Letˇ, včeličko, leť, poznáš celý svět! Se včelkami letíme, do světa se těšíme." 
 • vzdělávání podle vzdělávacího programu "Začít spolu"
   - možnost výběru činností v centrech aktivit, kooperativní a prožitkové učení založené na spolupráci dětí, integrované učení hrou a činnostmi, učení se dětí navzájem, individuální přístup ke každému dítěti
 • integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • úzkou spolupráci se základní školou - bezproblémový přechod do základního vzdělávání
 • výhodné umístění v sousedství s přírodou - neomezené možnosti využití při činnostech a aktivitách; vybavenou školní zahradu; venkovní učebnu
 • projekty a akce pro děti, rodiče i veřejnost; nadstandardní aktivity pro předškoláky
 • otevřenou spolupráci s rodiči
 • plně kvalifikované pedagogy; přítomnost pedagogických a osobních asistentů ve třídě

  

Proč je školka důležitá?
"Období předškolního věku je především dobou největšího rozvoje"

 

 • školka není pouze hlídání dětí při hře
 • školka má svůj promyšlený vzdělávácí program
 • s podporou rodiny...
 • ... připravuje děti pro vstup do školy a pro budoucí život
 • ... učí děti zacházet s běžnými pracovními pomůckami
 • ... učí děti vzájemné spolupráci, komunikaci a toleranci
 • ... učí děti samostatnosti a životu mezi lidmi
 • ... rozvíjí jejich osobnost
 • školka nenahrazuje rodinnou výchovu - pouze ji doplňuje

 

NABÍDKA DALŠÍCH AKTIVIT V MŠ 

 • Skupinové aktivity pro předškoláky - podpora a rozvoj školní zralosti ... nemusí v aktuálním školním roce probíhat

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA JE ZAPOJENA DO PROJEKTU

EDULAB - Program podpory digitalizace škol

 8_banner_ppds_skola-zapojena_250x250.png

 

SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY
- PROJEKT SPORTOVNÍ VŠESTRANNOSTI

samolepkadvere-page-001.jpg