Jdi na obsah Jdi na menu

PLATBY V MŠ


ŠKOLNÉ 

základní částka činí 150,- Kč/měsíc 

 
Školné se platí jednorázovým příkazem z účtu rodičů na účet školy:          

  • v září na období 4 měsíců (4x měsíční školné)
  • v lednu na období 6 měsíců (6x měsíční školné)
  • dítě v posledním ročníku docházky do mateřské školy až do začátku plnění povinné školní docházky se vzdělává bezplatně tzn. i děti s odkladem školní docházky se vzdělávají nadále bezplatně.

Školné se platí od počátku přijetí (od září) a to i po dobu nepřítomnosti dítěte v MŠ.
   

Číslo účtu: 1145327359/0800    
Variabilní symbol: registrační číslo (5 číslic přidělených při zápisu)
do poznámky vepište: školné MŠ

 

Osvobozeni od úplaty: 

a)   zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci
v hmotné nouzi

b)   zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči

c)   fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče

.... tyto skutečnosti je nutno prokázat řediteli mateřské školy

Rodiče každého nově zapsaného dítěte obdrží v říjnu od OÚ Perálec jednorázový příspěvek 1 000 Kč.

 

STRAVNÉ  (klik)

 

UPOZORNĚNÍ! Opakované neuhrazení školného nebo stravného je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy.