Jdi na obsah Jdi na menu
 


PLATBA STRAVNÉHO


Stravné se platí trvalým příkazem z bankovního účtu rodičů, a to vždy do 20. dne předchozího měsíce. Trvalý příkaz si prosím vystavte na dobu
od srpna do května
(tzn. na 10 měsíců). Pro děti, které nastoupí až v průběhu školního roku, je nutné zřídit trvalý příkaz v měsíci předcházejícím začátku docházky.

Vyučtování odebraných obědů bude prováděno 1x ročně během měsíce července. Vzniklé přeplatky budou rodičům vráceny na jejich účet. K tomuto účelu je nutné, aby rodiče oznámili vedoucí ŠJ číslo svého účtu.

 

Platby poukazujte na účet školy:  

Číslo účtu: 1145327359/0800
Variabilní symbol: registrační číslo přidělené u zápisu do MŠ,
                             v ZŠ u vedoucí školní jídelny na začátku školního roku.

  

CENY STRAVNÉHO 

Základní škola

kategorie   7 - 10 let    21,- Kč/1 oběd    420,- Kč/měsíc  

kategorie 11 - 14 let    23,- Kč/1 oběd    460,- Kč/měsíc

Žáci jsou do jednotlivých kategorií zařazeni podle toho, kolika let v daném školním roce dosáhnou.

Mateřská škola 

celodenní (přesnídávka, oběd, svačina): 

                    do 6 let    29,- Kč/den   580,- Kč/měsíc    

                    6 - 7 let    31,- Kč/den   620,- Kč/měsíc 
   
polodenní (přesnídávka, oběd):

                         do 6 let    23,- Kč/den    460,- Kč/měsíc    

                    6 - 7 let    25,- Kč/den    500,- Kč/měsíc  

Pokud dítě dosáhne v příslušném školním roce 7 let, posuzuje se dle položky 6 - 7 let

 

Příspěvky

Změna cen stravného v MŠ

14. 7. 2016